Hygiejne & rengøringskontrol

Alle virksomheder der håndterer levnedsmidler under produktion, transport eller salg skal have et egenkontrolprogram, der bl.a. sikrer at hygiejnen i virksomheden er i orden. Dette gøres bedst ved regelmæssige kontroller af produktionsudstyrets bakteriologiske tilstand efter rengøring og desinfektion.
Hygiene Monitor er et praktisk, billigt og letanvendeligt mikrobiologisk test system. Hygiene Monitor består af en dobbeltsidet kontaktplade, pålagt et tykt lag agar (vækstmedie) til påvisning og identifikation samt tælling af de forskellige mikroorganismer, der typisk findes i produktionsmiljøet i fødevarebranchen.

Kontaktplader

Mange virksomheder benytter HACCP (Hazard Analysis Critical Control Points) til at sikre den rigtige produktkvalitet og fødevaresikkerheden. Korrekt rengøring og desinfektion er en vigtig parameter i dette system. Med vort hygiejne testsystem fra Kikkoman (Lumitester) kan man måle om virksomhedens rengøringsprocedurer fungerer efter hensigten. På ganske få minutter afsløres om der er ATP fra fødevarerester eller bakterier på de overflader, der er rengjort. HACCP overholdelsen kan dokumenteres ved at alle målinger opsamles og med et tryk på en knap overføres til en PC for videre analyse på den medfølgende software.

ATP

Kontakt

Biolab A/S
Sindalsvej 29
8240 Risskkov
Telefon: 86 21 28 66
E-mail: sales@biolab.dk