Diverse tilbehør


Diverse tilbehør


Nøjagtige - Robuste - Driftsikre

Små hjælpemidler til pipettearbejdet - diverse Identitets-tags, reagensreservoirer og et smart værktøj til hjælp ved åbning af mikro- og Eppendorf®rør.